0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

AMSTERDAM – Voor de derde keer in twaalf jaar tijd dreigt de Nederlandse bouwsector in een crisis te belanden. De coronacrisis zorgt niet alleen voor een lockdown maar heeft ook sterke negatieve gevolgen voor investeringsplannen van particuliere en zakelijke klanten van de bouw. Gelet op de doorlooptijden in de bouw zal ook deze crisis zich naar verwachting uitstrekken over een periode van twee jaar. De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15 procent dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan.

Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren. In de periode 2022-2024 kunnen in de bouw vervolgens weer zeer hoge groeicijfers worden gerealiseerd, waarbij ook de arbeidscapaciteit weer sterk zal moeten toenemen. Dit concludeert het EIB in de notitie ‘Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’.

Investeringen

De coronacrisis brengt de Nederlandse economie in een recessie en net als in eerdere crisissituaties zullen hierdoor vooral de investeringen worden geraakt. Hierdoor wordt de bouw zwaar getroffen, aangezien 70 procent van de productie betrekking heeft op investeringen. De investeringen worden niet alleen geraakt tijdens de lockdown maar nog sterker na afloop van de coronacrisis. Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal omhoog komt, galmt de klap van weggevallen investeringsplannen nog na. Bij de verkenning van de vooruitzichten voor de bouw is rekening gehouden met een krimp van de Nederlandse economie met 5 procent wat ongeveer in het midden ligt van de scenario’s van het CPB. De relatie tussen de ontwikkeling van het BBP en het bouwvolume laat historisch een duidelijk verband zien.

Onderhoud redelijk op peil

Zowel de investeringen in de woningbouw als in de utiliteitsbouw worden sterk getroffen door de crisis. Dit betreft zowel nieuwbouw als herstel en verbouw in beide sectoren. In twee jaar tijd dalen zowel de woningbouwinvesteringen als de investeringen in de utiliteitsbouw ieder cumulatief met ruim 20 procent. Alleen het onderhoud van gebouwen blijft in deze periode nog redelijk op peil. De infrastructuur wordt ook zwaar getroffen en de investeringen lopen hier cumulatief met bijna 20 procent terug. Dit is overigens maar deels het gevolg van de coronacrisis en deels het gevolg van eerdere problemen rond stikstof en PFAS.

Woningbouw

Het aantal verleende vergunningen daalt naar verwachting van 57.000 woningen in 2019 naar 48.000 dit jaar. Ondanks een voorzien herstel van het aantal vergunningen naar 65.000 in 2021, zakt het aantal woningen dat wordt opgeleverd tot 50.000 in dat jaar. In de jaren erna kan de vergunningverlening weer sterk aantrekken, maar doordat het tijd kost om van vergunning naar oplevering te komen neemt het aanbod van woningen na 2021 maar geleidelijk toe.

Werkgelegenheid

Het productiebeeld vertaalt zich ook in een sterk verlies aan werkgelegenheid. In 2020 vertaalt het productieverlies zich nog maar beperkt in werkgelegenheidsverlies. Niettemin gaan ook in deze situatie nog ongeveer 15.000 voltijdbanen verloren. Het werkgelegenheidsverlies concentreert zich dit jaar nog relatief sterk bij uitzendkrachten en gedetacheerden. In 2021 is het productieverlies groter dan dit jaar en vertaalt het zich ook relatief sterker in verlies aan werkgelegenheid. In 2021 gaan nog eens 25.000 voltijdbanen verloren die in dat jaar vooral betrekking hebben op zelfstandigen en werknemers in de bouw.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X