0.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Deens bedrijven vragen om andere benadering Nederlandse BENG-eisen

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

DE MEERN – De huidige Nederlandse ambities voor energieneutraal bouwen zijn te veel gericht op CO2-reductie alleen. De werkgroep die momenteel in opdracht van de overheid onderzoek doet, kijkt hoofdzakelijk naar de kostenoptimalisatie van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Het zou verstandig zijn om de blik op BENG te verbreden en ruimte te geven om aan te sluiten op de komende Europese richtlijn. Dat zorgt voor meer inzicht, beweegt huizenbezitters en gebouweigenaren eerder in duurzame renovaties te investeren en biedt daarmee betere kansen de milieudoelstellingen te halen.

Deze oproep doen vier Deense bedrijven (Velux, Rockwool, Danfoss en Grundfos) aan Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen. De basis van de huidige BENG-definitie is de EPBD (Energy Performance Building Directive) 2010. Deze is vooral gericht op energiereductie. Deze maand zal de vernieuwde EPBD 2018 in het publicatieblad van de Europese Unie officieel worden gepubliceerd. De ministers van de EU-lidstaten hebben de komende twintig maanden de tijd deze in hun eigen wetgeving te implementeren. Deze nieuwe, leidende Europese richtlijn geeft nog nadrukkelijker aan dat energie-efficiëntie niet mag leiden tot een verslechtering van sociale aspecten in de gebouwde omgeving, zoals veiligheid (waaronder brand), wooncomfort en gezondheid. Ze zouden juist hand in hand moeten gaan stelt deze richtlijn.

Van BENG naar Beter

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Daarna volgen overige gebouwen en woningen. “Het is daarom van belang om nu al ruimte te laten binnen de ambities van de BENG-eisen om straks ook aan de bredere EPBD 2018 eisen te kunnen voldoen,” zo stelt Hannie Stappers, woordvoerder namens de Deense bedrijven.

Deens voorbeeld

Nederland staat vooral voor een uitdaging ten aanzien van renovaties van bestaande bouw. Daarvoor is draagvlak nodig, onder meer van particuliere huiseigenaren en bewoners van huurwoningen. Tijdens het seminar werd het Deense ‘BetterHome’-initiatief gepresenteerd. Dit bewezen concept is door een brede groep bedrijven en organisaties in Denemarken ontwikkeld en laat zien dat bewoners niet zozeer worden geprikkeld door lagere energiekosten alleen, maar ook door het verbeteren van hun dagelijkse wooncomfort. Met een dergelijke aanpak kan de Nederlandse overheid huizenbezitters en gebouweigenaren eerder bewegen in duurzame renovaties te investeren.

Over de EPBD 2018

De BENG regelgeving is de Nederlandse vertaling van de leidende Europese EPBD 2010. De nieuwe geoptimaliseerde versie, EBPD 2018, is onderschreven door de ministers van de EU-lidstaten en wordt in juni 2018 officieel gepubliceerd. De geconsolideerde tekst is te lezen op de website van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0099+0+DOC+PDF+V0//NL

Over BetterHome

Better Home is een door de industrie geïnitieerde renovatieservice voor huiseigenaren. De ultramoderne ‘one-stop-shop’-oplossing werd in 2014 gelanceerd door Danfoss, Grundfos, Rockwool en Velux. De dienst biedt huiseigenaren in Denemarken en Zweden een zorgeloos renovatieproces dankzij training en digitale hulpmiddelen voor aannemers. Het netwerk bestaat momenteel uit 3500 aannemers uit 105 organisaties, 5 banken en hypotheekverstrekkers en 4 nutsbedrijven. In 2016 werden ongeveer tweehonderd projecten, voornamelijk eengezinswoningen gebouwd tussen 1950 en 1990, gerenoveerd. De gemiddelde projectomvang was 70.000 euro met een energiebesparing van 30-70 procent. Dit resulteerde in een indirecte omzet van 13 miljoen euro in 2017.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X