0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

CE-Markering wand en gevelbekleding onvoldoende geregeld

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

Voor wand-, plafond en gevelbekleding van massief hout is CE-markering volgens NEN-EN 14915 een Wettelijk verplichting. Sinds 1 juni 2008 dienen alle schrootjes, rabatdelen, bevelsidings en potdekseldelen vanuit de CPR (Construction Products Regulation) en het Bouwbesluit te zijn voorzien van een CE-markering. Dit betekent dat CE-markering geen vrije keus is! Het is verplicht en dus ‘een moetje’ voor iedereen in de houtketen.

Bij veel houthandelaren, houtproducenten en houtverwerkende bedrijven is er echter te weinig aandacht voor CE-markering. Vanuit de norm NEN-EN 14915 voor wand- en gevelbekleding worden eisen gesteld aan het product. Hiervoor moet de producent of handelaar van het product aan de hand van verschillende karakteristieke waarden de eisen verklaren (in de taal van het land!). Zo moet men in een Prestatieverklaring bij het product bijvoorbeeld kunnen aantonen wat de duurzaamheidklasse is, wat het dampdiffusiegetal getal is en wat het brand- en rookgedrag van het product is.

De NEN-EN 14915 is van toepassing op verduurzaamd hout (thermische als wel chemisch), onverduurzaamd hout, brandvertragend als wel gevingerlast en/of gelamineerd hout (verlijmde kanten). De producenten dienen aan te geven of hun product, welke zij als eerste in de handel brengen, geschikt is voor binnenwanden, plafonds of gevelbekleding.
Voor het verklaren van de karakteristieke waarden kan men gebruik maken van de minimale standaardwaarden die zijn beschreven in de norm. Indien men geen gebruik wil maken van deze standaardwaarden, maar betere waarden wil verklaren (zoals vaak het geval is bij brand- en rookgedrag) dan is de producent verplicht het productieproces te laten certificeren en het product te testen. De testen moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.

Jaarlijks zal een Notified Body (een door Brussel aangestelde certificatie instelling) het intern kwaliteitssysteem toetsen. Het ‘in loon brandvertragend laten impregneren’ betekent voor producenten dat zij zelf testen moeten uitvoeren en het proces en product moeten laten certificeren! Dit gebeurt op dit moment niet of nauwelijks en er wordt dus veelal niet aan de eisen voldaan.
Laten we met z’n allen zorgen voor een professionele houtbranche en dus voldoen aan de wet- en regelgeving!

Evan Buytendijk

- Advertisement -

Laatste nieuws

X