0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Brandbrief stopzetten Nederlandse overheidssubsidies voor biomassaverbranding

AMSTERDAM – Veertig binnen- en buitenlandse organisaties inclusief individuele wetenschappers en deskundigen hebben een brandbrief verstuurd naar de SER- werkgroep. In de brief wordt de SER werkgroep met klem verzocht om het kabinet en het parlement te adviseren de overheidssubsidies voor biomassaverbranding in kolen- en biomassacentrales onmiddellijk stop te zetten.

“Wij realiseren ons dat dit grote gevolgen zal hebben voor de klimaatdoelstellingen omdat het ons dwingt de afspraak dat biomassa geen CO2 uitstoot heeft, te heroverwegen in het licht van de urgentie van de klimaatverandering, de zorg voor de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van onze bevolking.”

Op dit moment schrijft een werkgroep van de SER aan een advies aan het kabinet voor een nieuw duurzaamheidskader voor biomassa. Het advies dient deze zomer opgeleverd te worden. Reden voor Fenna Swart (Comité Schone Lucht) en Maarten Visschers (Leefmilieu) om een brandbrief te initiëren gericht aan de SER. De twee initiatiefnemers hebben hiervoor medeondertekenaars gezocht onder landelijke milieuorganisaties, buitenlandse bosbeschermingsorganisaties, wetenschappers, regionale burgerorganisaties tegen biomassacentrales en lokale bomenwerkgroepen en politieke partijen.

Landelijke politieke partijen

Fenna Swart: “Bij de landelijke politieke partijen bleef het stil. Politieke partijen aarzelden om te tekenen. Zeker een groene partij als GroenLinks worstelt met biomassaverbranding. De partij wil wijken van het gas af halen. De meest goedkope oplossing is een warmtenet met als warmtebron een biomassacentrale. Echter met zeer grote negatieve consequenties voor het klimaat: een CO2-uitstoot die nog erger is dan die van steenkoolverbranding en verdere achteruitgang van de biodiversiteit door overexploitatie en kap van bossen. Het is het paard achter de wagen spannen.
Maar ook de andere partijen wilden uiteindelijk niet tekenen, zelfs die partijen die aangeven tegen biomassaverbranding te zijn zoals Partij voor de Dieren, de SP, PVV en het Forum voor Democratie. Deze politieke situatie is representatief voor de huidige politieke impasse in Nederland en Europa met betrekking tot biomassa. Als deze politieke situatie voortduurt eindigt deze in een parlementaire enquête. Dit proces van het om het probleem blijven heen draaien, is ook representatief voor de huidige discussie in de politiek. Slechts enkele partijen erkennen het probleem van de biomassaverbranding. Hopelijk kan GroenLinks op haar digitale partijcongres op 13 juni wel knopen doorhakken.”

Alternatieven

Maarten Visschers: “De politieke partijen durven nog geen echte duidelijke keuzes te maken voor verdergaande energiebesparing en voor echte duurzame vormen van energieopwekking zoals zon, wind en bodemenergie. Beter is gas in plaats van hout als transitiebrandstof te gebruiken. Huizen eerst goed isoleren. Dat beperkt de meeste CO2-uitstoot. Vervolgens een warmtepomp toepassen als warmtebron”.

Steunbetuigingen

Fenna Swart: “De buitenlandse bosbeschermingsorganisaties, regionale burgerorganisaties en lokale bomenwerkgroepen waren er het snelst bij om te ondertekenen. Bij hen is de nood het grootst vanwege de verwoesting van bossen en biodiversiteit, en de verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving van biomassacentrales. De wetenschappers en deskundigen uit de vakgebieden van de biodiversiteit en ecologisch bosbeheer kwamen ook snel met hun steunbetuiging. Als ecologen konden zij zich niet vinden in het proces van de Joint Fact Finding Biomassa van het PBL. Het stopzetten van de subsidie op biomassaverbranding vinden zij een echt middel om een einde te maken aan het vernietigen van bossen.

Konijnenholletje

Helaas gold dit niet voor Nederlandse natuurorganisaties (Milieudefensie, Natuur en Milieu en Greenpeace). Zij bleven in hun konijnenholletje zitten. Waarschijnlijk omdat zij zich niet vrij voelden om zich uit te spreken vanwege economische en politieke belangen. Deze organisaties worden allemaal gesubsidieerd door de overheid.” Maarten Visschers: “ Van de landelijke milieuorganisaties gaf Greenpeace aan geen tijd te hebben om te tekenen. Maar ook Milieudefensie en Natuur en Milieu wilden niet mee tekenen. Zij stelden dat zij al aan de SER-werkgroep deelnemen en geen brief aan zich zelf willen schrijven. Wel vinden zij de brief erg belangrijk. Daar zullen wij hen aan houden. Urgenda zit niet in de betreffende SER-werkgroep en heeft wel zeer bewust deze brief ondertekend. Dat is voor ons erg belangrijk.”

- Advertisement -

Laatste nieuws

X