4.3 C
Apeldoorn
maandag 26 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Boekpresentatie: Stad x klimaat – Het gebouw als watermachine

Trendy houtsoorten

Bankzitten in stijl

AMSTERDAM – Dat het klimaat verandert, merken we bijna iedere dag. Dit betekent ook dat we onze steden moeten aanpassen aan hevigere regenbuien en meer hitte. Meteoroloog en weerman Gerrit Hiemstra pleit voor adaptatie en mitigatie, ofwel: aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarnaast de emissie van broeikasgassen terugbrengen naar nul.

“Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten spelen daarin een sleutelrol omdat zij helemaal aan het begin staan van het veranderingsproces. Kennis van klimaat en van klimaatverandering is juist bij deze beroepsgroep cruciaal.” De gedachte achter de studie ‘Stad x klimaat’ is om te kijken wat hierin de rol van gebouwen kan zijn, en specifieker: de 2,2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland. In deze studie hebben de ontwerpende disciplines, gemeenten, corporaties en waterbouwkundig ingenieurs samengewerkt aan visies, integrale ontwerpen en stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen en hun directe omgeving

Concrete testlocaties

In de publicatie worden vijf testlocaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle belicht: Plekken waar klimaatstresstests wateroverlast voorspellen en waar corporatiewoningen staan die aan een opknapbeurt toe zijn. Deze combinatie was voor de deelnemende ontwerpteams, waar naast architecten ook landschapsarchitecten, waterbouwkundig ingenieurs en experts op gebied van volkshuisvesting en duurzaamheid zitting in hadden, het vertrekpunt. De inspirerende ontwerpvisies die zij hebben uitgewerkt, vormen de kern van het boek. Naast visualisaties worden er ook stappenplannen gepresenteerd, die corporaties of gemeenten handvatten kunnen bieden voor implementatie.

Boek & boekpresentatie

Meteoroloog Gerrit Hiemstra heeft het boek voorzien van een voorwoord. Verschillende partners van het project (Hanneke van de Heijden van Woonstad Rotterdam, Lilianne van Sprundel van het Deltaprogramma, Kasper Spaan van Waternet Amsterdam en Ed Anker, wethouder ruimtelijke ordening, wonen, waterbeleid en klimaatadaptatie in Zwolle) reflecteren op het proces en de resultaten. De verslagen van de masterclasses die gedurende de ontwerpstudie zijn gehouden aan de TU Delft, zijn als bijlage in het boek opgenomen en bieden verdieping.

140 pagina’s, full colour | €17,50 | ISBN 9 789083057101
Het boek is te verkrijgen via de vakboekhandel en te bestellen via www.bna.nl/shop

- Advertisement -

Laatste nieuws

X