0.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Belgische meubelindustrie houdt stand ondanks moeilijke marktomstandigheden

BRUSSEL – De ruim achthonderd bedrijven die werkzaam zijn in de Belgische meubelindustrie hebben te maken met moeilijk marktomstandigheden. De omzetdaling van zes procent in 2017 werd in het eerste half jaar van 2018 doorgezet en komt uit op – 2,7 procent ten opzichte van de eerste helft 2017.

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedraagt 2,1 miljard euro met een exportaandeel van 57 procent, waarbij het gros van de export richting Duitsland, Frankrijk en Nederland gaat. Het aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie bedraagt 44 procent. Terwijl de daling in 2017 zich in alle productgroepen, en dan vooral uitgesproken bij het woon-, kantoor- en winkelmeubilair, manifesteerde (-7,7 tot -8,4 procent) temperden deze groepen het verdere verlies in het eerste semester 2018 (-5,6 procent, respectievelijk -2,7 procent).

Deze ontwikkeling ligt in de lijn van de algemeen moeilijkere situatie voor alle interieurgebonden sectoren in België. Mogelijke verklaringen zijn te vinden in de onzekerheid en voorzichtigheid bij de consument door de gestegen energie- en brandstofkosten, hogere vaste kosten voor wonen en door de ( internationale ) politieke ontwikkelingen die leiden tot een uitstel van grotere aankopen. Daarnaast speelt ook het verder doorbreken van e-commerce een rol.

Investeringen

Tijdens het eerste semester van 2018 investeerde de Belgische meubelindustrie 51,9 miljoen euro, een toename met 19,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De investeringen stegen in alle productgroepen met uitzondering van de deelsector kantoor- en winkelmeubelen. De toename van de investeringen volgt op een jaar van lagere investeringen. Dit wijst erop dat de bedrijven een inhaalbeweging zijn gestart en zo ook hun vertrouwen in de toekomst bevestigen. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie lag in de eerste zes maanden van 2018 net boven of rond de grens van 80 procent. Opvallend is de terugval eind 2017 tot 75 procent. Dit was de afgelopen drie jaar niet meer gebeurd. De industrie telt iets meer dan 10.000 werknemers en de verwachting is dat dit aantal zich ook de komende tijd zal stabiliseren.

Export

In 2017 steeg de uitvoer van de Belgische meubelfabrikanten met in totaal 5,0 procent, en dit vooral door goede prestaties in de buurlanden en binnen de EU28, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. In de eerste 6 maanden van 2018 was er globaal gezien een lichte daling met 0,3 procent in vergelijking met 2017. België exporteerde meubelen voor een totale waarde van 725 miljoen euro. Terwijl de uitvoer naar de landen van de Europese Unie nog met 0,5 procent steeg, vooral dankzij de export naar minder traditionele markten zoals Italïë, Denemarken, Zweden, Letland en Hongarije en een opvallende toename van de uitvoer naar Nederland met 5,1 procent, daalde de export naar landen buiten de EU.

Opvallend was de daling met 2,7 procent van de uitvoer naar Frankrijk, traditioneel de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Belgische producenten. Het land blijft wel goed voor een exportaandeel van 40,6 procent. Door de positievere resultaten op de Nederlandse markt kon dit land zijn aandeel tot net geen 30 procent opdrijven (29,8 procent). Het belang van Duitsland valt licht terug tot het lage niveau van 8,4 procent. 91,7 procent van de meubeluitvoer vanuit België gaat naar landen binnen de EU. Noord-Amerika, en dan vooral Canada, biedt zeker mogelijkheden voor een versterkte afzet in de toekomst. In het kader van het CETA-handelsakkoord zal de aandacht sterker worden gericht op deze markt. De uitvoer naar China steeg in de eerste helft van 2018 met liefst 28,7 procent.

Vooruitzichten

De ontwikkelingen op de Belgische meubelmarkt, gecombineerd met een twijfelend consumentenvertrouwen, geven een stagnatie van de meubelvraag aan. Ook andere indicatoren wijzen op een groeivertraging. Het Federaal Planbureau verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar (+2,1 procent) en ook in 2019 (+1,8 procent) minder snel zal groeien dan in 2017. De economische groei van de eurozone verloor in de eerste helft van 2018 aan dynamiek als gevolg van hogere olieprijzen en door een terugval van het consumenten- en producentenvertrouwen dat werd veroorzaakt door de vrees voor handelsconflicten. Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken. Ook is er nog geen duidelijkheid over de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op het moment dat de Brexit een feit is.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X