8.2 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Gouden erepenning voor Bosforum

BRUSSEL – Een delegatie van het Bosforum heeft een Gouden Erepenning ontvangen uit handen van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. De erepenning werd toegekend aan vier Belgische natuur- en milieuorganisaties voor het zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk gemaakt te hebben.

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van gezonde bossen, die een toegevoegde waarde hebben binnen heel wat domeinen én industrieën. Het Bosforum ijvert daarom voor sector overschrijdende samenwerking en beleid.

Toekomstvisie

Twee jaar geleden schakelde het Bosforum extern specialist Jan Turf in om in eerste instantie de ontwikkeling van een toekomstvisie te faciliteren en om deze in een volgende fase op de politieke agenda te plaatsen. Turf: “Teneinde een visie op bos en samenleving te kunnen formuleren, moesten we eerst onderzoeken of daarvoor een draagvlak bestond. Na het bevragen van een representatieve, doch heel brede steekproef van verschillende actoren, kon duidelijk positief geantwoord worden op die vraagstelling. Op basis daarvan werd de toekomstvisie vormgegeven in het document ‘Bos en Samenleving’. Gesterkt door de gefundeerde, breed gedragen argumentatie in het document zijn we vervolgens de boer op gegaan. Er werden thematische rondetafelgesprekken georganiseerd rond de pijlers Bos voor bio-economie, voor klimaat, voor biodiversiteit en voor gezondheid. Diezelfde thema’s kwamen aan bod in open werkgroepen en plenair tijdens een druk bijgewoonde slotconferentie. Ook de beleidmakers, in hoofde van vertegenwoordigers van de vijf politieke fracties, werden van bij het begin actief bij het plan betrokken.”

Economische functie

Eén van de thema’s in het document is de economische functie van het bos. Wanneer hout op duurzame wijze wordt gewonnen, vormt het wel degelijk een meerwaarde in vergelijking met andere materialen. Een stelling die volmondig wordt onderschreven door de productiegerichte actoren in het Bosforum. De inspanningen die Norbord levert op vlak van duurzame bosbouw en verantwoord bosbeheer zijn in deze optiek exemplarisch voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rijkere samenleving

“Er is in Vlaanderen meer en beter bos nodig. De bescherming en het behoud van bestaande bossen moet gewoon véél beter.” In zijn voordracht naar aanleiding van de uitreiking van de Gouden Erepenning wond Jan Seynaeve, Particulier Bos- en Natuurbeheerder en actief lid van het Bosforum, er geen doekjes om. “We zijn blij met deze mooie erkenning, maar we benadrukken daarbij dat onze toekomstvisie geen eindpunt is, maar een start. We blijven beleidsmakers aanspreken om het bos op de politieke agenda en in het regeerakkoord te krijgen.” Het Bosforum maakt momenteel werk van de realisatie van elf bosbeleidsinitiatieven die beschreven staan in het document ‘Bos en Samenleving’. Zo wordt dit jaar het initiatief ‘bos en gezondheid’ opgestart en is het initiatief ‘bos en hout’ in voorbereiding.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X