1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

MKB Nederland blij met extra geld voor verbetering ondernemersklimaat

DEN HAAG – Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij dat het kabinet het geld dat vrijkomt nu afschaffing van de dividendbelasting definitief van de baan is, besteedt aan verbetering van het ondernemersklimaat en lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf, zoals hij eerder heeft bepleit.

“Dat is niet meer dan terecht, omdat per saldo de lasten voor ondernemers nog steeds stijgen. Terwijl zij juist ruimte nodig hebben om te investeren”, aldus Vonhof. Tevreden is hij met name met de verlaging van de vennootschapsbelasting, waarbij het mkb-tarief, voor winsten tot 200.000 euro, stapsgewijs verder omlaag gaat naar 15 procent. Het hoge tarief gaat naar 20,5. MKB-Nederland had evenwel graag gezien dat het tarief van box-2 op 25 procent was gebleven, juist om de investeringskracht van bedrijven te behouden. Dat is een betere en zichtbare lastenverlichting voor dga’s.

Eigen-woningschulden uitgezonderd

Positief is dat het kabinet met een verzachting komt ten aanzien van de afschrijvingsbeperking op onroerend goed. Dat is met name goed voor ondernemers die recent in onroerend goed hebben geïnvesteerd. MKB-Nederland was eerder niet te spreken over de maatregel die het lenen uit de eigen bv moest ontmoedigen. Het kabinet komt ondernemers op dat punt deels tegemoet door de eigen-woningschulden daarvan uit te zonderen. “Dat is mooi, al hadden we liefst gezien dat die uitzondering ook betrekking heeft op ál het onroerend goed. Ook staat nog steeds de wens voor een langere afbouwperiode voor bestaande gevallen.”

Goed voor het mkb is verder de aangekondigde verlaging van de werkgeverslasten en de structurele verhoging van het WBSO-budget, waarvan met name mkb-bedrijven gebruikmaken.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X