17.4 C
Apeldoorn
zaterdag 10 juni 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

STIP voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) heeft beoordeeld dat regeling STIP voldoet aan de criteria van de Chain of Custody (CoC), en de Development, Application and Management of Certification Systems (DAM) van het Timber Procurement Assessment System (TPAS).

Na een uitspraak van het SMK College van Beroep en de aanpassingen van de regeling STIP heeft TPAC op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (juli 2019), nogmaals de STIP regeling beoordeeld.

TPAC heeft vervolgens stakeholders uitgenodigd om hun kennis en ervaring met STIP te delen op het openbare TPAC stakeholderforum, dat was opengesteld van 24 juli tot en met 22 augustus. De input op dit forum heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordeling.

Bij de uitvoering van het verzoek tot hertoetsing van STIP heeft TPAC verder bijzondere aandacht besteed aan de uitspraken van het College van Beroep en aan de procedures en processen die inhoud geven aan de Chain of Custody en product claims van de door TPAC goedgekeurde certificatiesystemen, FSC en PEFC.

TPAC heeft vervolgens vastgesteld dat de STIP regeling is aangepast na de eerste beoordeling door TPAC en dat STIP in vele opzichten op vergelijkbare wijze als FSC en PEFC invulling geeft aan de eisen die het Rijksinkoopbeleid stelt aan de Chain of Custody en de product claims.

Zo is TPAC tot de conclusie gekomen dat STIP voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid zoals die zijn vastgelegd in de standaarden voor de CoC en de DAM. TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om STIP op te nemen voor het Rijks inkoopbeleid. Dit wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X