18 C
Apeldoorn
vrijdag 29 september 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Nieuwe doelstelling voor hergebruik en recycling van houten verpakkingen

Staatssecretaris kondigt nieuwe beleidsmaatregelen ter bevordering van de circulaire verpakkingsketen aan

In 2025 moet in Nederland 74% van alle verpakkingen hergebruikt en/of gerecycled worden. Dit schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) onlangs aan de Tweede Kamer. Voor hout is de recycling-/circulaire doelstelling gesteld op 55% in 2021.

Doel van de nieuwe afspraken is om het gebruik van verpakkingen terug te dringen, hergebruik van verpakkingen te stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling te verbeteren. Voor alle verpakkingsmaterialen zijn nieuwe afspraken gemaakt.

In 2018 stelde de EU nieuwe recyclingdoelstellingen voor verpakkingen vast voor de jaren 2025 en 2030 (Circular Economy Package). Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, gesteund door de Tweede Kamer, wilde graag nog meer ambitie tonen. Het afgelopen jaar is daarom met marktpartijen gesproken over een verdere verhoging van de recyclingdoelstellingen voor de verschillende verpakkingsmaterialen kunststof, glas, metaal, papier/karton en hout.

Hergebruik

Uit de EU-afspraken volgde ook dat lidstaten moeten inzetten op hergebruik. In de transitie naar een circulaire economie wordt gestuurd op het behoud van materialen en de bevordering van hergebruik van verpakkingen. Daarom introduceert de staatssecretaris naast de recyclingdoelstelling een circulaire doelstelling waarbij ook hergebruik van verpakkingen meetelt.

Voor hout is uitgekomen op zowel een recycling- als een circulaire doelstelling van 55% over het rapportagejaar 2021. Gerepareerde en daarna hergebruikte houten verpakkingen tellen in de huidige situatie voor houten verpakkingen al mee in de recyclingdoelstelling. De afspraken zijn gemaakt tot en met 2025. De doelstelling van 55% blijft in deze periode op hetzelfde niveau.

Reparatie

In de houten pallet- en emballage industrie is hergebruik van houten verpakkingen volgens Stichting Kringloop Hout al vanzelfsprekend. “Hergebruik vindt veelvuldig plaats, waarmee de levenscyclus wordt verlengd. De houten verpakking leent zich bovendien bij uitstek voor reparatie, waarna deze opnieuw op de markt kan worden ingezet. Voor de markt van houten verpakkingen, die voornamelijk uit houten pallets bestaat, wordt via hergebruik en reparatie al veel van de circulaire doelstellingen in de praktijk uitgevoerd.”

Het over 2018 behaalde recyclingpercentage voor hout ligt met 77% boven zowel de Europese als de Nederlandse doelstellingen van respectievelijk 15 en 37% en ook boven de afgesproken streefdoelen van de Raamovereenkomst Verpakkingen II, namelijk 45% in 2022. “Kanttekening is dat Nederland targets bovenop de EU-doelstellingen blijft stellen”, aldus de woordvoerder van Stichting Kringloop Hout. “Nederland blijft daarmee uit de pas lopen ten opzichte van andere EU-landen.”

Biomassa

“Belangrijk is dat de doelstellingen niet alleen ambitieus mogen zijn, maar ook reëel en uitvoerbaar.” Om dit te waarborgen heeft Stichting Kringloop Hout zich nadrukkelijk uitgesproken de nieuwe doelstelling ook in het licht van het economische tij, de marktontwikkelingen en de subsidieverstrekking aan biomassa te spiegelen. Rob van Hoesel, voorzitter van Stichting Kringloop Hout, stelt: “Het bereikte resultaat is een resultaat van goed overleg. De ambitie om tot een circulaire economie te komen, betekent kiezen voor herbruikbare en recyclebare producten. Houten verpakkingen leveren hierin een belangrijke bijdrage.”

www.sklh.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X