17.9 C
Apeldoorn
maandag 29 mei 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Bouwend Nederland en VNO NCW willen meer bouwlocaties

DEN HAAG – De vraag is of er in Nederland genoeg huizen worden bijgebouwd om het huidige en toekomstige woningtekort op te vangen. Verantwoordelijk minister Ollongren noemt het versnellen en vergroenen van de bouwproductie een belangrijke prioriteit, maar VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en voorzitter Bouwend Nederland Maxime Verhagen wijzen de minister op de noodzaak om procedures te versnellen.

Volgens het rapport ‘Inventarisatie Plancapaciteit’ dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken is geschreven, hebben provincies en gemeenten genoeg plekken in hun bestemmingsplannen aangewezen als bouwlocatie. Maar plancapaciteit is iets anders dan woningbouwprojecten die daadwerkelijk worden opgeleverd. Uit een onderzoek in de provincie Noord-Holland is bekend dat ruwweg de helft van deze plannen tot uitvoering komt. De andere helft sneuvelt om de een of andere reden of blijft steken in goede voornemens.

Spanning

En zo wordt de spanning op de woningmarkt niet opgelost. Anno 2018 is het woningtekort al opgelopen tot zo’n 200.000 woningen. Diverse groepen hebben nu al weinig te kiezen op de woningmarkt. Zo kunnen starters die te veel verdienen voor een sociale huurwoning geen huis kopen. Huishoudens met een middeninkomen die nu in een sociale huurwoning zitten, kunnen geen geschikte woning vinden in het vrije huur- of koopsegment.

Bouwen in het groen

De bevolking blijft doorgroeien, waardoor we tot 2030 een miljoen woningen nodig hebben. Die behoefte is het grootst op plekken waar het al druk is. Dat betekent dat er meer bouwlocaties moeten komen voor juist die gebieden. Behalve naar bouwmogelijkheden binnen de stad moet daarbij ook gekeken worden naar de randen van de stad. Dit concludeerde ook het Planbureau voor de Leefomgeving begin 2017. Het Planbureau berekende dat in het hoge groeiscenario slechts 35 procent gerealiseerd kan worden binnen de bestaande bebouwing. Dat betekent dat er op sommige plakken ook echt in het groen gebouwd met gaan worden.

Procedures versnellen

En dat sluit aan bij woonwensen van de burgers. Bouwend Nederland en VNO-NCW zien dat gemeenten de woningbouwopgave alleen kwantitatief bekijken, terwijl zeventig procent van de huishoudens een huis met tuin wil. Bij binnenstedelijke projecten, zeker waarbij gesaneerd of uitgekocht moet worden, is dat vaak niet haalbaar. Er zijn dan namelijk veel appartementen nodig om het project financieel sluitend te maken. Daarom, zo stellen beide organisaties, moet de minister de woningbouw versnellen. Zij werkt momenteel aan wetgeving om procedures te versnellen. Het tweetal vraagt de minister om bij het maken van regionale afspraken met gemeenten over dit onderwerp op haar strepen te gaan staan.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X