16.2 C
Apeldoorn
donderdag 21 september 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

BouwCirculair Monitor 2020

De BouwCirculair-Monitor 2020 is een feit. Dit nieuwe instrument brengt de stand van zaken rond circulariteit in beeld. Waar staan we op dit moment? En wat zijn de grootste uitdagingen? De monitor tracht een antwoord te geven op deze belangrijke vragen.

In de vragen kwam een kleurrijk palet aan onderwerpen aan bod. Van circulariteit in de eigen organisatie en het uitvragen in contracten tot instrumenten, innovaties en samenwerkingsverbanden. Maar liefst 271 personen vulden de enquêtes in: 145 vanuit de opdrachtgevers en 126 vanuit de marktpartijen. Het eindresultaat is een document, vol grafieken, getallen en infographics. Ook voor individuele reacties is ruimte. De antwoorden van marktpartijen en opdrachtgevers zijn daarbij naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken. Dit geeft een extra dimensie. Soms zijn de resultaten voorspelbaar. In andere gevallen aangenaam verrassend, zoals bij het gebruik van Moederbestek.nl. Of juist confronterend, bijvoorbeeld als het gaat om het onderschrijven van de ambities op het gebied van beton, asfalt en sloop.

Op weg naar 100 % circulariteit

Op de vraag wat er nodig is om 100 % circulariteit in 2050 te bereiken waren marktpartijen en opdrachtgevers eensgezind in de BC-Monitor. ‘Lef en daadkracht van de opdrachtgevers’ wordt genoemd door 64 procent van de marktpartijen en 63 procent van de opdrachtgevers. Daarnaast scoren ‘Meer (keten)samenwerking’ en ‘Voorschrijven van circulariteit in bestekken’ hoog. En is dus nog genoeg werk te verzetten. De uitkomsten van de BC-Monitor 2020 worden met iedereen gedeeld. Behalve een nulmeting biedt de monitor aanknopingspunten voor discussie en gesprek. Over de koers voor de komende jaren. Over de keuzes die we maken om ons doel te bereiken: een circulaire economie.

De BouwCirculair-monitor 2020 is te lezen op de website: https://bouwcirculair.nl/bouwcirculair-monitor-2020-2/

- Advertisement -

Laatste nieuws

X